Các khóa học đã đăng ký

Các giảng viên lĩnh vực FinanceNGUYỄN VĂN TÚ

Anh Nguyễn Văn Tú hiện đang là Manager của Bộ phận Tư vấn Kế toán và Thuế tại Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh. Với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, anh sẽ là một trong những giảng viên đầu tiên ở nhóm ngành Kế Toán - Tài Chính tại S.O.C INSTITUTE.NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên sẽ là trợ giảng của khóa Kế toán đầu tiên tại S.O.C. Hiện đang là Senior năm 2 của Bộ phận Tư vấn Kế toán và Thuế, với 4 năm kinh nghiệm tư vấn kế toán cho doanh nghiệp, chị sẽ chia sẻ cho các bạn học viên những trải nghiệm thật trong quá trình làm việc và hướng dẫn các bạn thực hành.